Declaració de la Comissió de Cultura d’AcampadaBCN

Font: 
Acampada BCN
Data de publicació: 
19/07/2011

La Declaració de la Comissió de Cultura d’AcampadaBCN de Plaça Catalunya de Barcelona per a un Model de Cultura és un document de principis i propostes debatudes, consensuades i redactades assembleàriament al llarg de dos mesos a la Plaça Catalunya de Barcelona dins el marc de l’Acampada 15M. Aquest document es considera permanentment obert i en procés.

(...)

Podeu llegir la resta del document descarregant-vos el PDF adjunt.

Licitació de la gestió i explotació del Centre de Cal Massó

Font: 
Ajuntament de Reus
Data de publicació: 
23/03/2013

ANUNCI sobre licitació de la gestió i explotació del Centre de Cal Massó.
Havent estat aprovat per Decret del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals del dia 14 de maig de 2013, el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que haurà de regir la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regularització harmonitzada i tràmit ordinari, de la gestió i
explotació del Centre d’Art Cal Massó. S’anuncia la convocatòria de la licitació pública, d’acord amb l’article 142 de la TRLCSP i amb els següents condicions:

(...)

Podeu llegir la resta del document descarregant-vos el PDF adjunt.

La CUP denuncia el 'mercantilisme' del concurs públic per gestionar Cal Massó

Font: 
Reus Digital
Data de publicació: 
05/06/2013

La Candidatura d'Unitat Popular de Reus (CUP) denuncia l'obertura del concurs públic de contractació de la gestió i explotació del Centre d'Art Cal Massó. El grup independentista creu que les condicions exposades en el document de licitació "fan sospitar que aquesta privatització obeeix a una manca de voluntat política, un procés involutiu, una fugida i un abandonament per part de l'administració del que és i hauria de ser públic".

La CUP pensa que el sector cultural de la ciutat "ha estat deixat totalment al marge d'aquest procediment, ignorant el seu parer i la seva voluntat al respecte". Un altre dels motius del per què està en contra d'aquest concurs públic és "pel despropòsit" que representa que el resultat d'aquest convocatòria depengui de la decisió d'una mesa de contractació "que no compta amb cap membre vinculat a l'àmbit de la cultura contemporània".

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.
Contingut sindicat