Guia de bones pràctiques de la gestió cultural

Font: 
APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya)
Data de publicació: 
01/06/2011

L’exercici d’una professió va lligada a les característiques i les necessitats de la societat que l’engendra. La Guia neix a Catalunya i es fonamenta en l’experiència de prop de 25 anys dels professionals de la gestió cultural al nostre país, capdavanter a Europa en aquest àmbit i amb inequívoca vocació d’aprendre i millorar.

La Guia és una eina de servei: és un marc de referència per reforçar la necessària autonomia i independència del gestor cultural a l’hora d’afrontar situacions o dilemes derivats de l’exercici professional.

Els professionals de la gestió cultural orienten la seva activitat perquè tota la ciutadania pugui tenir accés als béns i als serveis culturals i seran impecables en l’acompliment de les lleis i normes que tenen una especial incidència en el nostre sector.

Els professionals de la gestió cultural són plenament conscients que la cultura és un dret fonamental (article 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans) que permet ampliar les llibertats de les persones i dels pobles.

Podeu llegir la resta del document descarregant-vos el PDF adjunt.

Acord Nacional per la Cultura. Document de treball

Font: 
Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 
20/01/2014

La idea del pacte és una de les característiques de la societat catalana. El pactisme català es fonamenta amb la convicció del beneficis col∙lectius que generen els grans acords entre el govern i la societat, o la societat i el govern, per tal d’afrontar els grans reptes socials i fer avançar el país.

Treballar des del pacte i l’acord és especialment indicat en l’àmbit de la cultura nacional. Un àmbit social que es desplega des de l’aportació de cada ciutadà, des de la convicció de la societat civil i des de la iniciativa privada; i, no cal dir, que es desplega també a traves de les polítiques adoptades per les administracions públiques per delegació democràtica de la societat.

(...)

Podeu llegir la resta del document descarregant-vos el PDF adjunt.

Document de Treball del Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021: Mapes culturals de Catalunya per territoris

Font: 
Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 
05/10/2012

A) Actius del patrimoni cultural
B) Serveis culturals
C) Activitats culturals i creatives
D) Pràctiques de consum cultural
E) Associacionisme cultural
F) Ensenyaments artístics i creatius
G) Turisme i cultura
H) Estructura municipal i població

Podeu llegir la resta del document descarregant-vos el PDF adjunt.
Contingut sindicat