Arxiu 2010

Manifest per una nova política cultural: Contemporània, plural i participativa

Font: 
Cultura Manifest
Data de publicació: 
11/01/2010

Manifest per una nova política cultural: Contemporània, plural i participativa.

En els darrers trenta anys la major part de ciutats del país han experimentat una transformació pel que fa a l’oferta cultural, la producció pròpia i els equipaments. Les institucions públiques, i particularment els ajuntaments, hi han assumit un paper capdavanter.

Tarragona n’ha quedat al marge a causa d’una política cultural erràtica i efímera: els pressupostos municipals no aguanten la comparació amb els d’altres poblacions de característiques similars, els equipaments són deficitaris, la formació, la producció i l’oferta de programacions són insuficients. No hi ha un pla cultural ni polítiques culturals compartides amb la societat civil, tot i que així ho marquen els programes polítics dels partits de l’actual govern municipal.

Les conseqüències d’aquesta política cultural dels darrers governs municipals ens obliguen ara, com a ciutadans, a manifestar que volem tenir els mateixos serveis que la resta de ciutadans d’aquest país.

Els sotasignats reclamem públicament:

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Decret Xarxa Centres d'Art de Catalunya

Font: 
Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 
20/12/2010

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 5776 – 16.12.2010

DECRET 195/2010,
de 14 de desembre, de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya.

La Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya es crea amb la voluntat d’impulsar el desenvolupament de les arts visuals a Catalunya.

(...)

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Informe / Resolució Concurs Direcció Centre d'Art de Tarragona

Font: 
Ajuntament de Tarragona
Data de publicació: 
21/12/2010
Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Informe Anual sobre l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya 2010

Font: 
CoNCA
Data de publicació: 
08/07/2010

“L’oportunitat de crear el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts neix en constatar la necessitat de generar noves fórmules de polítiques culturals i de suport a la creació. A aquesta raó, però, s’hi ha d’afegir el convenciment que cal mantenir la política de foment i expansió de la cultura i de les arts al marge de les conjuntures polítiques, concretes i accidentals, i que, en tot cas, la societat, únic titular dels actius culturals del país, ha de participar en les decisions que hi incideixen a partir del model que representen els consells de les arts, arts councils, que des del 1946 han proliferat, sobretot, en països d’òrbita anglosaxona.” Així s’expressa, en el seu Preàmbul, la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Decret Xarxa de Centres d'Art 2010 (borrador)

Font: 
Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 
08/07/2010

Decret/2010 de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya

La Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya es crea amb la voluntat d’impulsar el
desenvolupament de les arts visuals a Catalunya (...)

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Bases Concurs Direcció Centre d'Art Tarragona

Font: 
Ajuntament de Tarragona
Data de publicació: 
08/07/2010

Plec de condicions tècniques que hauran de regir la contractació del servei de direcció i de gestio integral del Centre d'Art de Tarragona. Aprovat per el Ple de l'Ajuntament de Tarragona a 2 de juliol de 2010.

Us informem que l'Ajuntament de Tarragona ha publicat ja els plecs de clàusules per a la contractació del servei consistent en la direcció i gestió integral del Centre d'Art de Tarragona. En els documents adjunts trobareu els dos plecs de condicions (administratives i tècniques) que cal tenir en compte a l'hora de presentar el projecte a la convocatòria:

Consultes administratives: Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona - telèfon: 977 296 100 extensió 6513 (Araceli Saltó).
Consultes tècniques: Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona - telèfon: 977 296 100 extensió 6518 (Jordi Abelló Vilella).

--

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

L’impacte de la cultura en la creativitat

Font: 
Generalitat de Catalunya / Comissió Europea
Data de publicació: 
08/07/2010

Publicació: Europa
Núm. 269 | Setembre 2009 http://www.gencat.cat/cultura/publicacions
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Traducció del resum executiu de l'estudi preparat per a la Comissió Europea
(Direcció General d'Educació i Cultura) per KEA European Affairs.

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Pla Local d'Equipaments Culturals 2010

Font: 
Ajuntament de Tarragona / Artimetria
Data de publicació: 
08/07/2010

Pla elaborat per Artimetria.

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Recull de Premsa relacionat amb el Manifest (gener 2010)

Font: 
Varis
Data de publicació: 
08/02/2010
Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.