Arxiu 2012

Document de Treball del Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021: Mapes culturals de Catalunya per territoris

Font: 
Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 
05/10/2012

A) Actius del patrimoni cultural
B) Serveis culturals
C) Activitats culturals i creatives
D) Pràctiques de consum cultural
E) Associacionisme cultural
F) Ensenyaments artístics i creatius
G) Turisme i cultura
H) Estructura municipal i població

Podeu llegir la resta del document descarregant-vos el PDF adjunt.

Document de Treball del Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021: Camp de Tarragona

Font: 
Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 
05/10/2012

Aquest és un document de treball per al debat i reflexió de la sessió per a l’àmbit territorial del Camp de Tarragona del Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021 (PECC 2021), i s’estructura en tres apartats:

a) Diagnòstic: inclou les informacions que sintèticament reflecteixen l’estat de la qüestió a tenir en compte per a l’elaboració del Pla.

b) Objectius i compromisos: proposa les línies d’actuació estratègica clau/prioritàries per fer front als reptes actuals i de futur.

c) Model operatiu i altres mesures: identifica propostes d’actuació prioritàries amb les quals es proposa impulsar els objectius i compromisos establerts.

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Pla Estratègic Cultura 2021. Visió del pla i marc general del diagnòstic: Camp de Tarragona

Font: 
Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 
01/01/2012

1.
DELIMITACIÓ SECTORIAL DE LES ACTIVITATS CULTURALS I CREATIVES

2.
MARC GENERAL - CULTURA I CREATIVITAT
2.1. Drets culturals i altres drets relacionats amb la cultura
2.2. Impacte econòmic de la cultura i efectes en la societat

3.
SITUACIÓ DELS SECTORS CULTURALS EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
3.1. Informació bàsica de la situació 3.2. Qüestions per al debat

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.