Arxiu 2013

L'Alhora fa un scaner de la cultura al Camp de Tarragona

Font: 
L'Alhora
Data de publicació: 
08/11/2013

Acabava l’hivern de 2012 i una idea havia penetrat els nostres caps per quedar-s’hi: no pot ser que el Camp de Tarragona, la segona àrea de Catalunya en pes demogràfic i consum cultural, no tingui una bona agenda cultural en paper. No pot ser que la nostra riquesa cultural no es comuniqui. Abans de la crisi, en època de lideratge del sector públic, van sortir multitud d’iniciatives. Però eren majoritàriament localistes, tot i que vivim en una àrea metropolitana i ens movem per treballar, per consumir oci i per consumir cultura. Amb més voluntat que recursos, el novembre de 2012 sortia al carrer el primer número d’ALHORA, una guia que aplega l’activitat cultural del Baix Camp, l’Alt Camp i el Tarragonès. Un any després, afirmem orgullosos que hem pogut consolidar el projecte: cada mes arribem a 10.000 habitants del Camp a través de 200 punts de distribució i la nostra publicació dóna visibilitat a l’àmplia oferta cultural del territori. L’esforç ha valgut la pena, perquè la cultura, com l’educació, ens fa millors persones.

Podeu llegir la resta del document descarregant-vos el PDF adjunt.

Ohé Partisans. Salvem la Cultura

Font: 
AAVV
Data de publicació: 
05/07/2013

OHÉ PARTISANS. SALVEM LA CULTURA

Document d’urgència per un acord nacional de salvament de la cultura i, específicament, de les pràctiques artístiques contemporànies. Document que reclama una petició de respecte, reconeixement, recuperació, reforç i projecció de les estructures existents en el context català.

Considerem que la cultura, en l’actual debat de construcció nacional, està patint una sèrie de greuges i desmantellaments progressius i continuats, que s’emparen en el context d’una crisi que afecta a nivell social i econòmic al conjunt de la nostra societat.

Considerem que, de manera específica, les pràctiques artístiques contemporànies tenen unes recents i febles infraestructures que pateixen, de manera accelerada, l’abandonament per part de les polítiques públiques i el conseqüent desprestigi.

Defensem la utilitat de l’art com a eina de construcció social. Precarietat i pràctiques artístiques han mantingut des de fa temps una relació directa, no tan sols laboral, sinó també de consideració social. La relació entre art i ciutadania ha estat poc estreta. Considerem que les polítiques públiques també han de treballar per a corregir aquests dèficits.

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Licitació de la gestió i explotació del Centre de Cal Massó

Font: 
Ajuntament de Reus
Data de publicació: 
23/03/2013

ANUNCI sobre licitació de la gestió i explotació del Centre de Cal Massó.
Havent estat aprovat per Decret del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals del dia 14 de maig de 2013, el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que haurà de regir la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regularització harmonitzada i tràmit ordinari, de la gestió i
explotació del Centre d’Art Cal Massó. S’anuncia la convocatòria de la licitació pública, d’acord amb l’article 142 de la TRLCSP i amb els següents condicions:

(...)

Podeu llegir la resta del document descarregant-vos el PDF adjunt.

La CUP denuncia el 'mercantilisme' del concurs públic per gestionar Cal Massó

Font: 
Reus Digital
Data de publicació: 
05/06/2013

La Candidatura d'Unitat Popular de Reus (CUP) denuncia l'obertura del concurs públic de contractació de la gestió i explotació del Centre d'Art Cal Massó. El grup independentista creu que les condicions exposades en el document de licitació "fan sospitar que aquesta privatització obeeix a una manca de voluntat política, un procés involutiu, una fugida i un abandonament per part de l'administració del que és i hauria de ser públic".

La CUP pensa que el sector cultural de la ciutat "ha estat deixat totalment al marge d'aquest procediment, ignorant el seu parer i la seva voluntat al respecte". Un altre dels motius del per què està en contra d'aquest concurs públic és "pel despropòsit" que representa que el resultat d'aquest convocatòria depengui de la decisió d'una mesa de contractació "que no compta amb cap membre vinculat a l'àmbit de la cultura contemporània".

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.

Xarxa de gestors i programadors del Camp de Tarragona

Font: 
Centre d'Art de Tarragona
Data de publicació: 
05/06/2013

La Xarxa neix del grup de Programacions en Xarxa de l’Obert per reflexió i l’objectiu principal és impulsar un espai de treball i comunicació amb els i per als gestors vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies del Camp de Tarragona. La voluntat és promoure la visibilitat dels projectes que es desenvolupen al territori, col·laborar en la formació d’aquelles persones que gestionen espais o programes de cultura contemporània al territori, fomentar projectes conjunts i experimentar models de coproducció.

D’acord amb necessitats puntuals de formació sol·licitades per aquest grup de treball, el CA Tarragona proposa una doble sessió de presentació del codi de bones pràctiques professionals a les arts visuals, de la mà de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya, i dels principals programes de finançament de l’àmbit europeu, de la mà d’Interarts.

Podeu llegir la resta del document descarregant-vos el PDF adjunt.

Estat de la Cultura i de les Arts. Informe CoNCA

Font: 
CONCA
Data de publicació: 
01/01/2013

El document “CRISI / INCERTESES / SINERGIES. Estat de la cultura i de les arts – 1” ha estat elaborat pel Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) en compliment de l’article 4.a) de la Llei 6/2008, de 13 de maig,
que regula l’entitat, i en el qual s’estableix que aquest organisme té per funció l’elaboració anual de l’informe
sobre l’estat de la cultura i de les arts de Catalunya.

Document aprovat pel Plenari del CoNCA amb data 1 de març de 2013

Membres del Plenari:
Carles Duarte i Montserrat, president
Gemma Sendra i Planas, vicepresidenta primera
David Albet i Sunyer, vicepresident segon
Mercè Gisbert i Cervera, secretària
Pilar Parcerisas i Colomer, vocal
Isona Passola i Vidal, vocal
Valentí Puig, vocal

Director:
Norbert Tomàs Bilbeny
Coordinació de l’informe:
Ramon Castells Ros
Gemma Carbonell

Equip del CoNCA:
Jordi Auladell, Lídia Benito, Jesús Fernández, Cèlia Garcia, Cristina Huguet, Lluïsa Sala, Eva Sancho i
Joan Torrent

Agraïm especialment el treball realitzat per:
Enric Sòria, Xavier Fina i Carles Spà d’ICC Consultors, i tot l’equip del Gabinet Tècnic de la Secretaria General
del Departament de Cultura.

Podeu llegir el cocument descarregant-vos el PDF adjunt.