Arxiu 2015

Manifest per una democratització urgent i real de les institucions culturals.

Data de publicació: 
20/05/2015

Manifest per una democratització urgent i real de les institucions culturals. 

La inflexió del 92 va donar a la cultura un gran protagonisme en les polítiques públiques de Barcelona. Un dels seus resultats positius ha estat la creació d ́una xarxa d’institucions culturals que, amb la seva forta presència a la ciutat, constitueixen un gran patrimoni ciutadà, no dels partits polítics ni d’un determinat sector. Tres institucions en particular han destacat pel seu impacte a la ciutat i la seva projecció internacional: el CCCB, la Fundació Tàpies i el MACBA, les quals han funcionat com un veritable servei públic. La solidesa dels seus programes d’exposicions, el debat i l'educació, amb la interacció amb agents socials diversos han constituït una trama indissociable el paper de la qual ha estat el de contribuir a l’emancipació crítica de la ciutadania i no a la mera governança de la societat.

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.