Document de Treball del Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021: Camp de Tarragona

Font: 
Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 
05/10/2012

Aquest és un document de treball per al debat i reflexió de la sessió per a l’àmbit territorial del Camp de Tarragona del Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021 (PECC 2021), i s’estructura en tres apartats:

a) Diagnòstic: inclou les informacions que sintèticament reflecteixen l’estat de la qüestió a tenir en compte per a l’elaboració del Pla.

b) Objectius i compromisos: proposa les línies d’actuació estratègica clau/prioritàries per fer front als reptes actuals i de futur.

c) Model operatiu i altres mesures: identifica propostes d’actuació prioritàries amb les quals es proposa impulsar els objectius i compromisos establerts.

Podeu llegir la resta de la notícia descarregant-vos el PDF adjunt.