Que és?

El mes de Juliol de 2009 es va celebrar la 1a Trobada del Sector Cultural del Camp de Tarragona on es va evidenciar el malestar existent i la manca de perspectives d'un canvi constructiu que garantís la supervivència i, no cal dir, un creixement natural del sector. En aquell debat es va realitzar una comparativa amb les ciutats de Girona i Lleida, contrastant que la sensació d'endarreriment era un fet. A partir d'aquell debat i mitjançant un procés de diàleg entre alguns agents del sector es va elaborar un text que, després de ser debatut dins el teixit cultural, va esdevenir el Manifest per a una nova política cultural, contemporània, plural i participativa, que fou signat al gener de 2010 per més setanta entitats i col·lectius i més de vuit-centes persones del món de la cultura del Camp de Tarragona i d'arreu de Catalunya. Els punts del manifest reclamaven el següent:

1. Que la cultura sigui un element vertebrador i dinamitzador de Tarragona i del seu futur, per crear una societat integradora, solidària i dinàmica.

2. Que la cultura d’una ciutat no és només la que generen les institucions  públiques sinó també la que fan els seus ciutadans i ciutadanes i els seus creadors i creadores, i per això demanem diàleg i respecte. Les administracions estan al nostre servei, i no al revés. Les administracions han de deixar d’actuar com una empresa d’oci i han d’obrir les portes a la participació.

3. Que es treballi a fi de consolidar una oferta cultural potent, estable, plural i de qualitat a la ciutat i al territroi.

4. Que es prioritzi la formació de la ciutadania impulsant la seva capacitat de creació i innovació.

5. Que es faci una planificació de les infraestructures culturals que Tarragona necessita. Un pla realista i seriós, amb compromisos de calendari. I amb un consensampli que superi la frontera de la present legislatura.

El manifest defensa que l’accés a la cultura sigui un element vertebrador d’un projecte de ciutat d’acord amb els temps actuals i que s’avanci cap a una definició de cultura no entesa com a ornament, sinó com a servei públic i element de cohesió social. La producció cultural ha de ser factor d'innovació i de desenvolupament de la indústria i de l'estructura econòmica de la comunitat, i element distintiu i marca d’un territori.

Passats uns anys, donada la vigència d’aquests principis i la renovada necessitat de desenvolupar eines de cohesió i enfortiment del teixit cultural, Cultura Manifest es redefineix per esdevenir un espai de documentació i reflexió a la xarxa. Un projecte que pren forma d'arxiu on recopilar informacions, dades i opinió al voltant de les polítiques i dinàmiques culturals que operen al territori, documents que han de servir a la comunitat per desenvolupar una consciència efectiva del moment polític i social, definir estratègies d’acció col·lectiva i possibilitar exercicis de memòria. Aquest projecte d’arxiu és una iniciativa que des de l'Associació Cultural Laboratori Visual volem liderar i, alhora, obrir a la comunitat per consolidar-lo i enfortir-lo.

Cultura Manifest és una eina al servei del comú, gestionada des de la independència i pensada com un espai obert i participatiu.